Om tare tuttare ture mama ayurjnana

Om tare tuttare ture mama ayurjnana punye pushting svaha


The mantra of D?lkar or White Tara, the emanation of Tara representing long life and health.