DHARTI HAI, AKASH HAI, GURU RAM DAS HAI

DHARTI HAI, AKASH HAI, GURU RAM DAS HAI


DHARTI HAI, AKASH HAI, GURU RAM DAS HAI
Dharti means "earth" and Akash is Ether, and Guru Ram Das is the venerated 4th Sikh Guru. This is the 1st Sodhung Mantra.