OM Jivamani prajatbana Sahasra Visrutha Viswam

OM Jivamani prajatbana Sahasra Visrutha Viswam


OM Jivamani prajatbana Sahasra Visrutha Viswam,
Bhara mandalaya Ananthaya nagarajaya namoh namah.

Sage Patanjali Dhyana Mantra